Persoonlijke ontwikkeling

Individuele coaching kan op alle niveaus worden ingezet. Coaching is een effectief middel om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Of dit nu noodzakelijk is door het disfunctioneren van de medewerker of om de medewerker naar een volgende stap in de loopbaan te begeleiden. De coaching brengt een blijvend effect omdat wordt gestuurd op bewustwording van eigen en andermans gedrag, competenties, communicatie, interactie, impact etc. Coaching voor DGA’s en startende ondernemers behoort tot de mogelijkheden.

Elke coaching is anders en er zal na 1 gesprek een voorstel voor een traject gemaakt kunnen worden. We werken echter grotendeels met kortere trajecten van vijf gesprekken van ongeveer twee uur. We gaan direct aan de slag. Na enkele minuten is duidelijk of er een “klik” is.  

Het effect:

  • De medewerker is  gemotiveerd  om zich volledig in te zetten voor zijn werk.
  • De medewerker kan op  een goede manier afscheidt  nemen van de organisatie.
  • De medewerker kan zijn functie beter uitvoeren.
  • De medewerker kan zijn eigen functionerings- en beoordelingsgesprek vormgeven.
  • De werknemer voelt zich weer waardevol omdat hij of zij persoonlijke aandacht krijgt.