Agenda

Programma Basis Paardencoach opleiding:

Lesdag 1: Leerdoelen bepalen en kennis maken met eigen IK en IK als paardencoach.
We gaan onder andere naar elkaars paardencoaching kijken en ervaren wat wij zelf als individu zien als we naar een paardencoaching kijken. Hoe dat anders is van andere deelnemers, op deze manier maken we een start met het bepalen van je eigen stijl als coach en wordt je je bewust van het eerste basisprincipe van coaching. In de middag gaan we bespreken, oefenen en vastleggen.
Lesdag 2: Intuïtie ontwikkelen en interventies ontdekken.
In de paardenbak ervaren wat de mogelijkheden zijn in interventies en waarom je welke interventies in kan zetten met welk effect. Je intuïtie als leidraad in de coaching. In de middag gaan we verder met intuïtieve ontwikkeling en coachingsvaardigheden (rapport maken).  
Lesdag 3: Systemisch denken, opbouw paardencoaching, vraagstelling formuleren en diagnose stellen.
Het systemisch perspectief leren kennen. Kennismaken met de opbouw van paardencoaching. Oefenen in vraagstelling van het coachingsvraagstuk helder krijgen. De diagnose stellen. 
Lesdag 4: Symbolische en spirituele kant van het paard en de equus paarden taal.
In de paardenbak een andere kant van de paardencoaching ervaren. De waarde ervaren en betekenis die paarden voor mensen kunnen hebben. In de middag verder met werkvormen die ondersteunend zijn aan dit aspect van paardencoaching. 
Lesdag 5: Veiligheid, geschiktheid paarden, werkvormen voor groepen maken, trainingen leren schrijven voor groepen. Doelgroep specificaties begrijpen.
In de paardenbak experimenteren met werkvormen. Helderheid over welk type paardencoaching bij welke doelgroep past en waar jouw kracht ligt als coach.
Lesdag 6: Verfijning gesprekstechnieken, coachingsvaardigheden en ontdekken eigen stijl. 
Met elkaar gaan we oefenen. Plenaire gesprekken met de leerdoelen die voorop vastgesteld zijn. Verdere handvatten worden aangereikt voor de coachingsvaardigheden. En men gaat meer zicht krijgen op eigen stijl.
Dag 7: Examendag. De eindopdracht bestaat uit een individuele opdracht die tijdens de lesdagen wordt uitgedeeld en toegelicht. De eindopdracht bepaald mede de eindbeoordeling. Op de examendag zullen de deelnemers gastcliënten coachen. Het examen bestaat uit drie delen. Start inleiding zonder paard. Dan wordt het paard betrokken en start de paardencoaching en daarna afronding zonder paard.  De invulling van de lesdagen kunnen door de opleider al naar gelang behoefte aangepast worden.