Persoonlijke effectiviteit

Blijkbaar is er behoefte om effectiever te werken, handelen en te zijn. De oorzaak voor het niet of niet genoeg effectief zijn, zijn vaak niet helder. In deze training gaan we daarom aan de slag met

  • Jouw persoonlijke stijl, de omgang met anderen en de wijze van besluitvorming.
  • Jouw sterke en zwakke punten.
  • De waarde die je hebt voor het team.
  • De wijze van communiceren.
  • Jouw belemmeringen en blinde vlekken.
  • Wat en wie je allergieën zijn.
  • Welke richting jouw ontwikkeling kan gaan.
  • Jouw stijl van leidinggeven en leiding krijgen.

Desgewenst kan dit nog verder aangevuld worden met verkoopstijl. Aan de basis van deze training ligt een persoonlijk profiel die we middels oefeningen in de training verder uitwerken tot concrete handvatten.