Verzuimgesprekken

In samenwerking met arbodienstverlener BrinQer (www.brinqer.nl) geef ik in deze training vorm aan effectieve verzuimgesprekken. We oefenen en bespreken casussen met als basis een communicatie model. Daardoor krijg je als manager en personeelsmanager grip op het verzuim in de organisatie. Er wordt daarnaast duidelijk wat de rechten en plichten zijn ten aanzien van verzuimende medewerkers. Welke tools heb je eigenlijk tot je beschikking. Door de aanwezigheid van de arbeidsdeskundige van Brinqer vindt er een verdieping plaats die verder gaat dan alleen gesprekstechniek. Een hele complete training voor alle ins en outs op het gebied van verzuim en re integratie.