Reïntegratie en verzuim begeleiding

Ik begeleid organisaties op twee vlakken. Enerzijds het adviseren van het management en HRM wanneer medewerkers verzuimen en of re-integreren. Anderzijds in de vorm van coaching van verzuimende of re-integrerende medewerkers. Door de coaching kan de verzuimduur drastisch naar beneden gebracht worden of als de coaching preventief wordt ingezet, het verzuim voorkomen worden. Ik houd contact met de werkgever en geef inzicht in het proces van coaching waardoor de werkgever inzicht krijgt in het proces en desgewenst kan bijsturen. Ik werk veel samen met bedrijfsartsen en arbodienstverleners en wordt regelmatig door hen ingezet.

Ik heb geen lange trajecten en geef de werkgever tips als ik afsluit hoe de betreffende medewerker kan aangestuurd worden zodat de kans op hernieuwde uitval verkleind wordt. Het uiteindelijke doel is dat ik als coach niet meer nodig ben en de werkgever en werknemer het traject verder zelfstandig kunnen blijven oppakken.